Neden Güneş Enerjisi

Temiz Enerji kaynağıdır.
Atmosfere zararlı CO2 ve nitrojen gazları salınımı yoktur.
İstenilen kapasitelerde kurulumu yapılabilir.
Estetik bir görünüm sağlar.
Çevreye zarar vermez, atık madde üretmez.
Bireysel ve ülkesel ekonomisine katkı sağlar.
Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artırımı olarak vatandaşa yük olmazlar. Sonlu fosil kaynakların kullanımını azaltmak ve bugünkü enerji üretim kaynaklarına destek olur.
Düşük bakım maliyetli ve uzun ömürlüdür

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

 Güneş enerjisi kullanımının önemi her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Yirminci yüzyılda, dünya nüfusu 4 kat artarken enerji talebi 16 kat artmıştır. Günümüzde 6.5 milyar insanın şu anki yaşam tarzını sürdürebilmesi için gerekli olan enerji miktarı, yaklaşık olarak 13 TW’tır. Bu enerji ihtiyacının 2050 yılında yaklaşık olarak 10 TW artacağı öngörülmektedir. Dünya üzerindeki toplam rüzgar enerjisi 2-4 TW, hidroelektrik enerji 0.5 TW, jeotermal enerji 12 TW, gelgit ve okyanus akıntılarından üretilebilecek enerji 2 TW ve güneş enerjisi ise 120000 TW’lık bir potansiyele sahiptir. Ülkemiz ise dünyanın güneşlenme periyodunda bulunan şanslı ülkelerden biridir. Bu veriler, güneş enerjisi kullanımının önemini somut bir şekilde ortaya koymaktadır.

 Öngörülen projede kullanılacak olan güneş paneli miktarı, planlanan yapının aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi faaliyetlerinde kullanılacak güç ihtiyacı evde yaşayacağı öngörülen maksimum sayıdaki birey göz önüne alınarak güneşlenme intensitesinin en az olduğu ay olan Aralık ayına göre bir hesaplama yapılarak belirlenecektir. 

Günümüzde kullanılan her türlü sonlu ya da sonsuz enerji türü Güneş Enerjisinin bir türevidir. Rüzgar enerjisi de güneş enerjisinin bir türevidir ve ısının sıcak kaynaktan soğuk kaynağa doğru akması prensibiyle oluşur. Ülkemiz rüzgarlanma periyodu açısından oldukça şanslı bir coğrafı konuma sahiptir. Yıllık rüzgar potansiyelinin ortalama 2.5-12 ms-1 arasında olduğu bir bölgelerde inşa edilecek ekolojik yaşam sitesinin enerji ihtiyacının bir kısmının da rüzgar enerjisinden elde edilmesi sağlanabilir. 

Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Soğutma makineleri ve ısı pompaları aynı çevrimi gerçekleştirirler fakat kullanım amaçları farklıdır. Bir soğutma makinesinin amacı düşük sıcaklıktaki ortamı, ortamdan ısı çekerek çevre sıcaklığının altında tutmaktır. Daha sonra çevreye veya yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi, çevrimi tamamlaması için yapılması zorunlu bir işlemdir fakat amaç değildir. Isı pompasının amacı ise bir ortamı sıcak tutmaktır. Bu işlevi yerine getirmek için düşük sıcaklıktaki bir ısıl enerji deposundan alınan ısı, ısıtılmak istenen ortama verilir. Düşük sıcaklıktaki ısıl enerji deposu genellikle soğuk çevre havası, kuyu suyu veya toprak, ısıtılmak istenen ortam ise bir evin içidir.

Yapılacak olan ekolojik mahallede de ısı pompası uygulaması yapılacaktır.

 Konutların organik atıklarının anaerobik (havasız) ortama sahip bir havuzda toplanılması ile biyogaz elde edilmesi yöntemi de yapılacak olan ekolojik sitede uygulama alanı bulabilecek diğer bir alternatif enerji metodudur. Böylelikle hem kanalizasyon atıkları enerjiye dönüştürülerek atık yönetimi sağlanacak hem de mutfak organik atıklarının değerlendirilmesi imkanı oluşacaktır. Üstelik organik atıkların biyogaz üretim prosesinde değerlendirilmesinin ardından kalan kısmın ise organik gübre olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Biyogaz üretim tesisi direk şebekeye bağlanacak ve sürekli olarak şebekeyi besleyen bir santral niteliği taşıyacaktır. 

Sürdürülebilir mahalle yerleşiminde çatı yüzeyindeki PV (fotovoltaik) paneller, rüzgâr türbinleri, ısı pompası ve biyogaz tesisi ile elektrik enerjisi üretilecektir. Bina her zaman şebekeye bağlı olsa da (grid-connected), yıl bazında üretilip şebekeye verilen elektriğin şebekeden çekilen elektrikten fazla olacağı beklenmektedir. Başka bir deyişle bina tükettiğinden daha fazla elektrik üretirken şebekeyi bir tür depo olarak kullanmaktadır.