E.P.A. YAPIDA AHŞAP KONUTLARIN GEREKSİNİMİ

Konutlar, toprakla ilişkisini koparmamalıdır. Kimi düşünürlere göre, topraktan kopuk yaşamak köksüzleşme demektir. Gökdelenlerdeki yaşam tarzı gerçekten bizlere yanlış empoze ediliyor. Gelişmiş ülkelerde Amerika’da örneğin, kent merkezindeki çalışma ofisleri, araba parkları, oteller gökdelenlerdeyken, konutlar 1-2 katlı AHŞAP yapılardır.  Aslında ahşap yapıları 6 katta kadar yapmak mümkündür.