EpaYapı Deprem Dayanıklılığı

Ülkemizde  inşa edilen binarın bilinçsizce yapılması, yanlış malzeme seçimi  gibi vs. benzeri  sebeplerden, maalesef ki, yüzlerce insan hayatlarını depremlerden dolayı kaybediyor. İnsanların bu bilince sahip olmaları gerekmektedir. Malzeme seçimi burda çok önem arz eder. Binalara yük bindirmeyen panel sistemdeki duvar elementi, deprem açısından çok önemlidir. E.P.A. PANEL, çok katlı binalarda, villarda ve sosyal yapılarda çelik,ahşap ve  betonarmeyi de karkas sistemlerinde tercih edilen bir duvar elementidir.

Deprem kadar tehlikeli olan afetlerden biri de yangındır. E.P.A Yapı konutları (E.P.A Panel) yanmazdır. E.P.A Panel, separatör olarak tuğla, bims v.s.  gibi binaya yük bindiren malzeme yerine daha hafif, ısı, ses yalıtımı sağlayan, yanmayan,nefes alabilen doğal malzeme olan, samandan üretilmiş 85 cm eninde dış duvarları 22 cm, iç panelleri 12 cm. olan bir paneldir. Bu uygulama, binaya yük bindirmediğinden herhangi bir deprem veya  patlama anında, çevreye zarar verici bir malzeme olmadığından, deprem mukavemeti yüksektir. 5.5-9.5 şiddetinde çelik ve ahşaplarda dayaknıklılığı söz konusudur.
1 m2 tuğla ördüğümüzde  ortalama 100 kilo yük bindirmektedir. Söz konusu m² ye saman panel uygulanması halinde 20 kilo ağırlık  düşerse binanın yükünü ciddi oranda (%80) azaltmış olur.