Ekolojik Pasif Akıllı Konutların Gereksinimi

Eğer gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyorsak, modern yaşamın gereği olarak, gelecekte ve günümüzde  inşa edilecek binaların karbon emisyonlarının azaltılması için önemli adımlar atmalıyız. Bu hepimizin sosyal sorumluğudur. Geleceğimiz için doğaya hak ettiği değeri vermeliyiz .Yeni yapıların dünyamızdaki ekolojik dengeyi koruması için insanoğlunun  bunun  farkına varmasıyla, yeni arayışlara yönelmiştir . Son zamanlardaki durum  tespitine göre, doğal dengenin bozulmasının büyük sebeplerinden biri binalar tarafından oluşan  sera gazı emisyonudur.

İngiltere’de 2006 yılında gerçekleşen CO2 salınımının yaklaşık %45i bina inşaat ve kullanım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu oran Avustralya’da %23, Çin’de %42 ve Brezilya’da %42dir. Yaşadığımız gezegende doğal dengeyi  bozmadan, insanların barınma ihtiyacını karşılamak için,  yaşayacağımız konutların niteliği insan doğasına aykırı olmayan, DOĞAL EKOLOJİK hammaddelerin seçiminin önemli olduğunu düşünülerek, hem pasif hem de ekolojik olması nedeniyle saman hammaddesi kullanılarak E.P.A.  panel duvar elementi, yaşadığımız gezegeni kirletmeden CO2 salınımı yapmayan, LEED YEŞİL BİNALAR tasarlayarak EPA YAPI  inşaat sektörüne önemli bir katkı  sağlamıştır. 

E.P.A. (Ekolojik Pasif Akıllı Yapı Sistemleri),  AYDO WORLD Teknolojisi sayesinde  (NANO) yaşağıcağımız konutları yanmaz, yaşlanmaz, PERMA KÜLTÜRÜ benimseyen  gezegenimize karbon salınımı yapmayan, akıllı  sistemde villalar ve konutlar inşa eder.